ستیزگی

از ویکی‌واژه

فارسی[ویرایش]

حوزه: [علوم سیاسی و روابط بین‌الملل]

  1. وضعیت جنگ یا تعارض خصمانه.

منابع[ویرایش]

«ستیزگی» هم‌ارزِ «belligerency»؛ منبع: گروه واژه‌گزینی و زیر نظر حسن حبیبی، دفتر چهارم، فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان، تهران: انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی، شابک ‎۹۶۴-۷۵۳۱-۵۹-۱