پرش به محتوا

سلک

از ویکی‌واژه

(سَ)

فارسی[ویرایش]

ریشه‌شناسی[ویرایش]

مصدر متعدی[ویرایش]

 1. در کشیدن چیزی در چیزی.
 2. ملازم شدن با چیزی.

منابع[ویرایش]

 • فرهنگ لغت معین

(س)

ریشه‌شناسی[ویرایش]

اسم[ویرایش]

 1. نخ، رشته‌ای که چیزی را بدان بکشند.
 2. صف، رده.

منابع[ویرایش]

 • فرهنگ لغت معین

(سُ لَ)

ریشه‌شناسی[ویرایش]

 1. کبک بچة نر.
 2. بچة سنگ خوار.

منابع[ویرایش]

 • فرهنگ لغت معین

(س یا سَ)

اسم[ویرایش]

 1. آبراهه، ناودان.

منابع[ویرایش]

 • فرهنگ لغت معین

برگردان‌ها[ویرایش]

انگلیسی
bishopric