سموم

از ویکی‌واژه

(سُ)

فارسی[ویرایش]

ریشه‌شناسی[ویرایش]

اسم[ویرایش]

  1. جِ سم ؛ زهرها.

منابع[ویرایش]

  • فرهنگ لغت معین

(سَ)

ریشه‌شناسی[ویرایش]

اسم[ویرایش]

  1. باد گرم مهلک.

جمع[ویرایش]

  1. سمائم.

منابع[ویرایش]

  • فرهنگ لغت معین