سنجاق

از ویکی‌واژه

(سَ یا سُ)

فارسی[ویرایش]

ریشه‌شناسی[ویرایش]

  • پهلوی

اسم[ویرایش]

  1. درفش، رایت.
  2. یکی از تقسیمات ایالت در دولت عثمانی.

منابع[ویرایش]

  • فرهنگ لغت معین

(سَ نْ)

ریشه‌شناسی[ویرایش]

  • پهلوی
  1. سنجق

اسم[ویرایش]

  1. سیخکی فلزی مانند سوزن که در ته آن دگمه کوچکی تعبیه شده برای وصل دو شیئی مثل پارچه به هم.

منابع[ویرایش]

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌ها[ویرایش]

ایتالیایی

اسم[ویرایش]

spilla

انگلیسی
pin