سودا

از ویکی‌واژه

(سُ)

فارسی[ویرایش]

ریشه‌شناسی[ویرایش]

اسم[ویرایش]

 1. آب دارای گاز کربنیک.

منابع[ویرایش]

 • فرهنگ لغت معین

(سَ یا سُ)

ریشه‌شناسی[ویرایش]

 1. سوداء
 1. داد و ستد، خرید و فروش.

منابع[ویرایش]

 • فرهنگ لغت معین

آوایش[ویرایش]

صفت[ویرایش]

 1. مؤنث اسود، سیاه.
 2. یکی از اخلاط چهارگانه که جای آن طحال

استعاره[ویرایش]

 1. وسواس.
 2. مالیخولیا، وهم.
 3. هوی و هوس.
 4. عش

قید[ویرایش]

منابع[ویرایش]

 • فرهنگ لغت معین

(سَ یا سُ)

اسم[ویرایش]

سودا (جمع سودا‌ها)

 1. داد و ستد، معامله
 2. از خلط های چهارگانه که گمان می کردند در طحال تشکیل می شود.
 3. در روانشناسی به مالیخولیا گویند.
 4. اگزما
 5. نامي براي دختران به تركي

اصطلاحات[ویرایش]

 1. سودا پختن: مجاز از آرزوی باطل کردن
 2. سودا کردن: معامله کردن
 3. سودای چیزی در سر داشتن: در اندیشه و در پی آن بودن
  سودای ریاست

مشتقات[ویرایش]

 1. سودازده

سوداگر

برگردان‌ها[ویرایش]

انگلیسی
yellow bile