پرش به محتوا

سوله ای برزنجی

از ویکی‌واژه


فارسی[ویرایش]

اسم[ویرایش]

  • ️🗣 // 📤 🌐
  1. (رایانش)


ترجمه[ویرایش]


طریقت علییه قادریه صوله ای از طریقت‌های تصوف بوده که به باور باورمندان آن، سلسله پیران طریقت آن به حضرت محمد بن عبدالله می‌رسند.[نیازمند منبع]


طریقت صوله ای یکی از شاخه‌های طریقت قادریه می‌باشد، صوله روستایی است در عراق در کنار دربندیخان

در این طریقت تمام دستورهای شریعت اسلام رعایت می‌گردد و شروع آن با توبه به درگاه خدا و بیعت مستقیم به دست پیر طریقت یا بیعت با پیر طریقت توسط خلیفه‌ هایی (نماینده هایی) که پیر طریقت هستند، آغاز شده و به گفته اهل طریقت با این بیعت، دانه نور معرفتی در دل مرید کاشته می‌شود که مرید با نگاه داشتن توبه خود و بیان اذکار طریقت خواهد توانست دانه این نور معرفت را به درخت تنومندی بدل سازد.


در این طریقت به رسم سنت حضرت محمد بسیار یاد الله را بر دل داشته و دو روز دوشنبه و پنج شنبه را روزه مستحبی می‌گیرند. مریدان این طریقت همواره با وضو بوده و الله را حاضر بر تمام اعمال خود می‌دانند.


در حال حاضر شیخ هایی نظیر حضرت شیخ ناصر نسمه وحضرت شیخ باباعلی و حضرت شیخ مختار و حضرت شیخ حسن و حضرت شیخ منصور مانده اند [نیازمند منبع]

سلسله طریقت قادریه صوله ای ویرایش این سلسله به مشایخی گفته می‌شود که هر یک در زمان خود، استاد طریقت بوده و این طریقت را به استاد طریقت بعدی، تحویل داده‌اند که بعد از حضرت شیخ حسن قەرەچیوار به حضرت شیخ حسین صوله داده می شود و ایشانم به خاطر اینکه در روستای صوله می باشند اسم را به صوله تغییر می دهند(پیر به معنی بزرگ طریقت، فقط خاص پایه‌گذار اسلام می‌باشد). است. به عقیدهٔ پیروان این سلسله این افراد دارای کرامات خاصی می‌باشند که آن‌ها را با دیگر مریدان آن طریقت متمایز ساخته و قابلیت یاری رساندن به مسلمانان و حتی غیر مسلمانان را دارند و در این‌جا به ذکر اسامی این افراد می‌پردازیم.

شروع سلسله ویرایش به ادعای پیروان سلسله؛ ابتدا از خدا به محمد بن عبدالله نازل شده و سپس از او به دست علی ابن ابی طالب منتقل گشت و از ایشان دست به دست به حضرت شیخ عبدالقادر گیلانی و از ایشان به حضرت شیخ کاک احمد سلیمانی و از ایشانم به حضرت شیخ حسن قەرەچیوار و از ایشان به حضرت شیخ حسین صوله ملقب به پیر کامل داده می شود و از ایشان به حضرت شیخ محمد زانخود خور و حضرت شیخ یوسف و حضرت شیخ عبدالقادر قەمچی رەش داده می شود و از حضرت شیخ محمد زانخود خور به حضرت شیخ هادی دولاب و حضرت شیخ حسن و حضرت شیخ مختار داده می شود و از حضرت شیخ یوسف نسمه به حضرت شیخ ناصر نسمه و از حضرت شیخ عبدالقادر قەمچی رەش به حضرت شیخ بابا طاهر صوله و از ایشانم به حضرت شیخ بابا علی تم تم و حضرت شیخ منصور داده می شود