سکس

از ویکی‌واژه

سکس

فارسی

سِکس

ریشه‌شناسی

اسم

  1. همبستر شدن

سکسی

و مرد (نزدیکی)

برگردان‌ها