سیاه‌گوش

از ویکی‌واژه

فارسی[ویرایش]

حوزه: [نجوم]

  1. صورتی فلکی در آسمان شمالی (northern sky) در نزدیکی دو صورت فلکی بارز دب اکبر و اسد.

منابع[ویرایش]

«سیاه‌گوش» هم‌ارزِ «Lynx, Lyn»؛ منبع: گروه واژه‌گزینی و زیر نظر حسن حبیبی، دفتر پنجم، فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان، تهران: انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی، شابک ‎۹۷۸-۹۶۴-۷۵۳۱-۷۶-۴