سیزده بدر

از ویکی‌واژه
  1. سيزده به در ، باورها ، آداب ورسم هاي آن
  1. در روز سيزدهم فروردين مردم در همه جاي ايران، به دامن صحرا و دل طبيعت مي روند و ساعاتي را از مصاحبت همديگر لذت مي برند. در روز سيزده همه غذاهاي خود را بر سر يك سفره مي گذارند وهم سفره مي شوند.