سیماش

از ویکی‌واژه

فارسی[ویرایش]

ریشه شناسی[ویرایش]

  • سومری

آوایش[ویرایش]

  • [سی/ماش]

جای نام[ویرایش]

سیماش

  1. از دولت‌های کوچک عیلامیان که همزمان با دول جدید شومر در هزاره سوم پ. م. تأسیس شدند.
    بسیاری از آنها شناخته شده هستند مثل آوان، آدامشول، آدامدون، سیماش، باراخسه، شوش و آنچان.

منابع[ویرایش]

––––

برگردان‌ها[ویرایش]