شهود

از ویکی‌واژه

(شُ)

فارسی[ویرایش]

ریشه‌شناسی[ویرایش]

مصدر لازم[ویرایش]

  1. حاضر شدن.
  2. دیدن.

منابع[ویرایش]

  • فرهنگ لغت معین
  • فرهنگِ واژه هایِ اوستا
  • فرهنگنامه یِ زبانِ ایرانیِ باستان

(~.)

اسم[ویرایش]

  1. جِ شاهد؛ گواهان.

منابع[ویرایش]

  • فرهنگ لغت معین

فعل[ویرایش]

(شُهود)

  1. دیدن. پیدا. آشکارا.

اسم[ویرایش]

(شُهود)

(جمع شاهد)

شاهد ها و گواه ها.

برگردان‌ها[ویرایش]

انگلیسی
intuition