شکیل

از ویکی‌واژه

(ش)

فرانسوی از فنلاندی[ویرایش]

  1. ممال شکال

اسم[ویرایش]

  1. ریسمانی که بر پای اسب و ستر بدخو بندند؛ چدار.
  2. زنجیری که بدان کارد و خنجر را به کمربند متصل کنند.
  3. سیخ آهنین یا چوبین که بدان اجزای در را به هم متصل سازند.

(کن.)

  1. فریب، حیله، نیرنگ.

منابع[ویرایش]

  • فرهنگ لغت معین

(شَ)

فارسی[ویرایش]

ریشه‌شناسی[ویرایش]

صفت[ویرایش]

  1. در فارسی: خوش - ریخت.

منابع[ویرایش]

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌ها[ویرایش]

انگلیسی
shapely