صف

از ویکی‌واژه

(صَ فّ)

فارسی[ویرایش]

ریشه‌شناسی[ویرایش]

اسم[ویرایش]

  1. رده، رج، هر چیزی که با نظم و ترتیب در یک خط قرار گرفته باشد.
  2. گروه، دسته.
  3. ردیف، مرتبه.
  4. سورة شصت و یکم از قرآن کریم.
  5. جنگ.

جمع[ویرایش]

  1. صفوف.

منابع[ویرایش]

  • فرهنگ لغت معین

(~.)

ریشه‌شناسی[ویرایش]

اسم[ویرایش]

  1. ایوان خانه و دالان، صفه.

منابع[ویرایش]

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌ها[ویرایش]

ایتالیایی

اسم[ویرایش]

coda

fila

اسم[ویرایش]

processione

انگلیسی
tier