طایفه‌‌‌‌‌شاه‌البرز

از ویکی‌واژه
پرش به ناوبری پرش به جستجو

طایفه‌شاه‌البرز‌طایفه‌ای‌‌از‌ایل‌جلیل‌بختیاری‌شاخه‌ی‌هفت‌لنگ باب‌دینارانی‌است‌‌اکثر‌افراد‌این‌طایفه‌در‌روستای‌پیان‌سکونت دارند‌این‌طایفه‌متشکل‌از‌۶‌تیره‌می‌باشد‌ که‌عبارت‌از .تیره‌رمضانی .تیره‌رحمانی‌ .تیره‌سلیمانی .تیره‌عباسی .تیره‌البرزی .تیره‌شهابی

این‌طایفه‌‌‌حدود‌‌یک‌قرن‌پیش‌از‌روستای‌الیکوه‌شهرستان‌اردل چهار‌محال‌بختیاری‌کوچ‌نموده‌و‌در‌روستای‌‌‌‌پیان‌سکونت‌کردند