عصبانیت

از ویکی‌واژه

عصبانیت احساسی است که بخاطر رنج از دست دادن آنچه دوست داریم بوجود می آید و در کوچکترین برخورد ظاهر میشود.

فارسی[ویرایش]

برگردان‌ها[ویرایش]

خشم

ایتالیایی

اسم[ویرایش]

rabbia

irritazione

اسم[ویرایش]

nervosismo

انگلیسی
willies