عطرمایه

از ویکی‌واژه

فارسی[ویرایش]

برگردان‌ها[ویرایش]

فرهنگ واژه های مصوّب فرهنگستان [عمومی] ماده‏ای دارای عطر یا طعم معمولاً خوش که از عصارۀ اندام‌های مختلف گیاهان به دست آید

این کلمه از ترکیب دو اسم ساخته شده است و این کلمه به نوعی صفت مغلوب محسوب می شود. قرار گرفتن کلمه «مایه» در این ترکیب بدین منظور است که اصطلاح «مایه چیزی را داشتن» در زبان فارسی و میان مردم به کارمی رود. و مقصود از کاربرد این کلمه افاده همین معنا بوده است اما کلمه «عطر» در متون گذشته چون «گلستان سعدی» دیده می شود

بدو گفتم که مشکی یا عبیری که از عطر دلاویز تو مستم