عله

از ویکی‌واژه

فارسی[ویرایش]

ریشه شناسی[ویرایش]

  • بهاری

آوایش[ویرایش]

  • [عَلِه]

اسم[ویرایش]

عله

  1. عله در گویش بهاری مفهوم دوجانبه دارد که عل به معنی دست و ه فعل ربط بوده که دستش را تداعی معنا می‌نماید؛ مفهوم دیگر عله که با پسوند یا پیشوند می‌آید علی اسم مردانه است.

ریشه شناسی ۲[ویرایش]

  • عربی

آوایش[ویرایش]

  • [ع لُِ]

اسم[ویرایش]

  1. علة
  2. نک علت. ؛حروف ~الف، واو، یا ء.

منابع[ویرایش]

  • فرهنگ لغت معین

––––

برگردان‌ها[ویرایش]