غلات

از ویکی‌واژه

(غُ)

فارسی[ویرایش]

ریشه‌شناسی[ویرایش]

  1. غلاة

صفت[ویرایش]

  1. جِ غالی.
  2. از حد درگذشتگان.
  3. کسانی که در عقاید مذهبی غلو کنند و از حد درگذرند: «علی اللهیه از غلاتند.»

منابع[ویرایش]

  • فرهنگ لغت معین

(غَ لّ)

ریشه‌شناسی[ویرایش]

اسم[ویرایش]

  1. جِ غله ؛ دسته‌ای از گیاهان تیرة گندمیان که دانه‌های برخی از آن‌ها را آرد کنند.

منابع[ویرایش]

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌ها[ویرایش]

انگلیسی
gristmill