غله

از ویکی‌واژه

(غَ لِّ یا لَُ)

فارسی[ویرایش]

ریشه‌شناسی[ویرایش]

  1. غلة

اسم[ویرایش]

  1. درآمد حاصل از کرایة مکان یا فروش زراعت.
  2. گندم، جو، شالی و حبوبات.

جمع[ویرایش]

  1. غلات.

منابع[ویرایش]

  • فرهنگ لغت معین

(غَ لِ)

  1. بی قرا

ریشه[ویرایش]

منابع[ویرایش]

  • فرهنگ لغت معین

(غُ لَّ)

اسم[ویرایش]

  1. غلة: شاماکچه که زیر زره پوشند؛ شعاری که زیر لباس پوشند.

منابع[ویرایش]

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌ها[ویرایش]

ایتالیایی

اسم[ویرایش]

cereale

انگلیسی
corn