غنی

از ویکی‌واژه

(غَ)

فارسی[ویرایش]

ریشه‌شناسی[ویرایش]

صفت[ویرایش]

  1. توانگر.
  2. بی نیاز.

منابع[ویرایش]

  • فرهنگ لغت معین

(غِ نا)

ریشه‌شناسی[ویرایش]

مصدر لازم[ویرایش]

  1. توانگر شدن.

(اِم

صفت[ویرایش]

  1. بی نیازی، توانگ

ریشه[ویرایش]

منابع[ویرایش]

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌ها[ویرایش]

انگلیسی
wealthy