فتیله

از ویکی‌واژه

(فِ لِ)

فارسی[ویرایش]

ریشه‌شناسی[ویرایش]

اسم[ویرایش]

  1. پلیته:
  2. پنبه یا پارچة تابیده شده‌ای که از آن در چراغ‌های نفتی یا سوختن تدریجی هر مادة سوختنی دیگر استفاده می‌کنند.
  3. ریسمان مانندی است برای انفجار مواد منفجره از فاصلة دور.

منابع[ویرایش]

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌ها[ویرایش]

انگلیسی
wick