فرق

از ویکی‌واژه

(فَ رْ)

فارسی[ویرایش]

ریشه‌شناسی[ویرایش]

مصدر متعدی[ویرایش]

  1. جدا کردن.
  2. از هم جدا کردن و امتیاز نهادن.

(اِ م

صفت[ویرایش]

  1. جدایی.
  2. امتیاز، تفاوت.

منابع[ویرایش]

  • فرهنگ لغت معین

(~.)

ریشه‌شناسی[ویرایش]

اسم[ویرایش]

  1. میان سر، تارک.

منابع[ویرایش]

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌ها[ویرایش]

انگلیسی
vertex