فلک

از ویکی‌واژه

(فُ لْ)

فارسی[ویرایش]

ریشه‌شناسی[ویرایش]

اسم[ویرایش]

  1. کشتی، سفینه.

منابع[ویرایش]

  • فرهنگ لغت معین

چرخ گردان

ریشه‌شناسی[ویرایش]

  1. آسمان، سپهر، گردون.

منابع[ویرایش]

  • فرهنگ لغت معین

(فَ لَ) چرخ دوار ويا دايره اى كه حول يك محور مى چرخد مؤلف محمدرضامرادى

اسم[ویرایش]

  1. فلکه، چوبی که در وسط آن ریسمان کوتاهی بسته شده بود که پای مجرم را در آن می‌بستند و می‌زدند.

منابع[ویرایش]

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌ها[ویرایش]

انگلیسی
welkin