فهرست کردن

از ویکی‌واژه

جداسازی ریز کارها و بخشهای مختلف یک کار یا موضوع و نمایش آن