قاف

از ویکی‌واژه
  1. نام بست و چهارمین حرف الفبای فارسی