لارنسیم

از ویکی‌واژه

واژه لارنسیم نام عنصری از جدول تناوبی است که به افتخار ارنست او لارنس کاشف سیلکوترون نامگذاری شده است