مبرد

از ویکی‌واژه

(مِ رَ)

فارسی[ویرایش]

ریشه‌شناسی[ویرایش]

اسم[ویرایش]

  1. سوهان.

منابع[ویرایش]

  • فرهنگ لغت معین

(مَ رَ)

ریشه‌شناسی[ویرایش]

  1. سبب خنکی بدن و جز آن.

منابع[ویرایش]

  • فرهنگ لغت معین

(مُ بَ رِّ)

  1. سرد کننده، خنک کننده.
  2. پایین آورندة درجة حرارت بدن.
  3. کاهندة تمایلات جنسی.

منابع[ویرایش]

  • فرهنگ لغت معین

عربی[ویرایش]

(اِ

برگردان‌ها[ویرایش]

انگلیسی
frig