محرک

از ویکی‌واژه

(مُ حَ رِّ)

عربی[ویرایش]

(اِ

فارسی[ویرایش]

  1. حرکت دهنده.
  2. تحریک کننده، برانگیزنده.

منابع[ویرایش]

  • فرهنگ لغت معین

(مُ حَ رَّ)

ریشه‌شناسی[ویرایش]

(اِ مف.)

  1. تحریک شده، برانگیخته.

جمع[ویرایش]

  1. محرکین.

منابع[ویرایش]

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌ها[ویرایش]

ایتالیایی

صفت[ویرایش]

provocante

اسم[ویرایش]

motivo

انگلیسی
stimulus