مخرج

از ویکی‌واژه

(مُ رِ)

عربی[ویرایش]

(اِ

فارسی[ویرایش]

  1. خراج دهنده، ادا کنندة با

جمع[ویرایش]

منابع[ویرایش]

  • فرهنگ لغت معین

(مَ رَ)

ریشه‌شناسی[ویرایش]

اسم[ویرایش]

  1. جای خرو

جمع[ویرایش]

  1. عددی که در زیر خط کسری قرار گرفته‌

استعاره[ویرایش]

  1. جایگاه تولید هر یک از آواهای زبان.

جمع[ویرایش]

  1. مخار

جمع[ویرایش]

منابع[ویرایش]

  • فرهنگ لغت معین

(مُ خَ رَّ)

ریشه‌شناسی[ویرایش]

(اِمف.)

  1. بیرون آمده، استخراج شده.

منابع[ویرایش]

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌ها[ویرایش]

انگلیسی
vent