مرفق

از ویکی‌واژه

(مَ فَ)

فارسی[ویرایش]

ریشه‌شناسی[ویرایش]

اسم[ویرایش]

  1. آن چه که از آن سود برند.

منابع[ویرایش]

  • فرهنگ لغت معین

(مِ فَ یا مَ فِ)

ریشه‌شناسی[ویرایش]

اسم[ویرایش]

  1. آرنج

جمع[ویرایش]

جمع[ویرایش]

  1. مراف

قید[ویرایش]

منابع[ویرایش]

  • فرهنگ لغت معین