موقع

از ویکی‌واژه

(مُ وَ قِّ)

عربی[ویرایش]

(اِ

اسم[ویرایش]

  1. محل، موض

جمع[ویرایش]

  1. مواق

فارسی[ویرایش]

  1. صادر کنندة توقی

ریشه‌شناسی[ویرایش]

  1. کسی که اجازه نامه صادر کند.

منابع[ویرایش]

  • فرهنگ لغت معین

(مَ قِ)

ریشه‌شناسی[ویرایش]

منابع[ویرایش]

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌ها[ویرایش]

انگلیسی
term