مکاره

از ویکی‌واژه

(مَ کّ رِ)

فارسی[ویرایش]

ریشه‌شناسی[ویرایش]

  1. مکارة

صفت[ویرایش]

  1. بسیار مکرکننده، حیله گر.

اسم[ویرایش]

  1. بازاری که هر سال یک بار به مدت چند روز در محلی برگزار می‌شود و از شهرها و کشورهای مختلف در آن شرکت می‌جویند.

منابع[ویرایش]

  • فرهنگ لغت معین

(مَ رِ)

ریشه‌شناسی[ویرایش]

اسم[ویرایش]

  1. جِ مکرهه.

منابع[ویرایش]

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌ها[ویرایش]

انگلیسی
fair