هلو

از ویکی‌واژه

فارسی[ویرایش]

(هُ)

اسم[ویرایش]

  1. درختی از تیرة گل سرخیان و از دستة بادامی‌ها که دارای میوة آب دار شفت و هستة ناهموار درشت

استعاره[ویرایش]

  1. گونه‌های مختلف هلو عبارت از شفتالو و شلیل و هلو انجیری هستند که همگی میوه‌هایی ریزتر از هلو دارند. ؛ ~پوست کنده کنایه از: شخص خوش بر و رو، خوش آب و رنگ و دارای طراوت جوانی.

منابع[ویرایش]

  • فرهنگ لغت معین

(~.)

  1. ریسمانی که کودکان از جایی آویزند و بر آن نشینند و در هوا آیند و روند؛ ارجوحه، تاب.

منابع[ویرایش]

  • فرهنگ لغت معین

اسم[ویرایش]

  1. هلو

برگردان‌ها[ویرایش]

ایتالیایی

اسم[ویرایش]

pesca

انگلیسی
peach

عربی[ویرایش]

  1. خَوخ