هنرهای زیبا

از ویکی‌واژه

فارسی[ویرایش]

حوزه: [هنرهای تجسمی]

  1. هنرهای مبتنی بر اصول زیبایی‏شناسی که هدفشان صرفاً ایجاد زیبایی و لذت دیداری است.

منابع[ویرایش]

«هنرهای زیبا» هم‌ارزِ «fine arts»؛ منبع: گروه واژه‌گزینی و زیر نظر حسن حبیبی، دفتر چهارم، فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان، تهران: انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی، شابک ‎۹۶۴-۷۵۳۱-۵۹-۱