وار

از ویکی‌واژه

فارسی[ویرایش]

پسوند[ویرایش]

  1. نشانة دارندگی، عیالوار.
  2. به معنی نظیر و مانند: دیوانه وار.

اسم[ویرایش]

  1. دفعه، مرتبه.
  2. به معنی بار، حمل: خروار، شتروار.
  3. دال بر لیاقت: شاهوار، گوشوار.
  4. آنچه مدت معین ظاهر شود: هفته وار (مجله هفتگی)

منابع[ویرایش]

  • فرهنگ لغت معین

اسم[ویرایش]

  1. مهر، محبت.

منابع[ویرایش]

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌ها[ویرایش]

انگلیسی
youngish