پرش به محتوا

ویرایش

از ویکی‌واژه

فارسی[ویرایش]

تنگل بقیاچ روستای کوچ نهارجان بیرجند: تنگل بقیاچ یا بغیاچ تنگلی است که درجنوب روستای کوچ بین دورشته کوه ودر دره ای چند کیلومتری قرار گرفته وسرچشمه آبهای زیر زمینی قنات کوچ محسوب می شودودر اطراف این تنگل یا دره چندین کلاته یاچشمه قرار دارد که مهمترین آنها عبارتند ازچشمه تگ نرم که فعلا مالک ان علیرضا الهامیان است.۲-کلاته عباد که چنوین شریک دارد .۳-کلاته ملا محمد علی که زین العابدین وفرزندان حاج کلوخ وعباسعلی کوچی مالک ان هستند.۴-کلاتهحاجی رضا که چند مالک دارد .۵-کلاته حسن که ریر کلاته حاجی رصاست .۶-کلاته نو کریمی که یک خراشادی فعلا صاحب ان شده ایت۷-کلاته چشماسار قلسد که چند مالک دارد .۸ گلاته حسن یا ملک ابادی ها در زیر چشمه سار قلسد واقع شوه است و۹-کلاته ولی علی اکبر که بالتتر از چشمه موسی قرار دارد.۲۰ چشمه مرحوم‌موسی حسین که فعلاپسر ابوطالب داماد موسی ان را در اختیار دارد ۱۱.-کلاته علی رضا کوچی که پایین تر از تگ نرم بعد از انقلاب احیا گ گردیده وداری چندین درخت میوه ویک استخر اب هست خانه ای هم‌ ر ان ساخ ته اند .در صمن در تگ نرم هم الهامیان خانه ای ساخته است مسیر خودتنگل بقایچ در بالا پر از درختان‌گردک و ینجد وبید وسفیدال است وکوچی ها هر کس توانسته است در ان درخت گردک یا سنجد کاشته است ودرختان سافت قرمز هم از قدیم در ان وجود داشته است.مسییر تنگل ماشین رو هست ولی هر سال رود یا سیل مسیر را تخریب می کند.انتهای مسیر رودخانه تنگل بقیاچ در جوار خرمنهای کوچ به مظهر قنات کوچ ختم می شود ووارد روستای کوچ می گردد ودر زیر وستا ی کوچ با رود خانه تنگل باخو یکی می گردد وبه سمت نوفرست ادامه مسیر می دهد. (اِم

صفت[ویرایش]

  1. زیاد یا کم کردن مطلب، تصحیح و تنقیح متن‌هایی که جهت چاپ و نشر آماده می‌کنند.

منابع[ویرایش]

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌ها[ویرایش]

انگلیسی
redaction