پرش به محتوا

ویکی‌واژه:جستجو

از ویکی‌واژه

صکوک مرابحه: نوعی اوراق بهادار است که در سازمان بورس و اوراق بهادار عرضه می شود این اوراق برای تامین مالی به منظور خرید دارایی ها مورد استفاده قرار می گیرد. در اوراق مرابحه نهاد واسط پس از خرید دارایی از فروشنده مالکیت آن را در قالب قرار داد مرابحه(فروش اقساطی) به بانی منتقل می کند. نوعی اوراق هم هست.