ویکی‌واژه:سیاست‌ها و رهنمودها

از ویکی‌واژه

ویکی‌واژه پروژه‌ای مشارکتی است که بنیان‌گذار و حمایت‌کنندگان آن هدف‌های مشخصی دارند.

سیاست‌ها و رهنمودهای ویکی‌واژه به ما کمک می‌کنند که به آن هدف‌ها دست پیدا کنیم. این سیاست‌ها همیشه در حال گسترش هستند و نیاز به تلاش است که آن‌ها تکمیل شوند. شما نیز می‌توانید سهمی از آن تلاش باشید.