ویکی‌واژه:فهرست مدیران

از ویکی‌واژه

ویکی‌واژۀ فارسی در حال حاضر دارای ۳ مدیر است. و فهرست ذیل شامل مدیران است.

مدیران فعال[ویرایش]

  1. Mardetanha (بحث • مشارکت‌ها • انتقال‌ها • بسته شود • بسته‌شدن‌ها • آمار)
  2. پالایهٔ خرابکاری (بحث • مشارکت‌ها • انتقال‌ها • بسته شود • بسته‌شدن‌ها • آمار) (این مدیر صرفاً یک ویژگی نرم‌افزاری است که می‌تواند توسط سایر مدیران برای انجام اقداماتی پیکربندی شود.)
  3. پالایهٔ ویرایش (بحث • مشارکت‌ها • انتقال‌ها • بسته شود • بسته‌شدن‌ها • آمار) (این مدیر صرفاً یک ویژگی نرم‌افزاری است که می‌تواند توسط سایر مدیران برای انجام اقداماتی پیکربندی شود.)

مدیران غیرفعال[ویرایش]

مدیران پیشین[ویرایش]

  1. Reza1615 (بحث • مشارکت‌ها • انتقال‌ها • بسته شود • بسته‌شدن‌ها • آمار) به درخواست خود کناره‌گیری نمود.
  2. Mahdiz (بحث • مشارکت‌ها • انتقال‌ها • بسته شود • بسته‌شدن‌ها • آمار)
  3. Rmashhadi (بحث • مشارکت‌ها • انتقال‌ها • بسته شود • بسته‌شدن‌ها • آمار)
  4. Babooneh (بحث • مشارکت‌ها • انتقال‌ها • بسته شود • بسته‌شدن‌ها • آمار)
  5. فلورانس (بحث • مشارکت‌ها • انتقال‌ها • بسته شود • بسته‌شدن‌ها • آمار)
  6. Ahmad252 (بحث • مشارکت‌ها • انتقال‌ها • بسته شود • بسته‌شدن‌ها • آمار)