ویکی‌واژه:واژه‌نامه

از ویکی‌واژه

واژه‌نامه


پیوند به بیرون
پیوند به صفحات وب غیر از صفحات ویکی‌واژه.
تراگنجانش
آوردن نام صفحه یا الگو میان {{}} که باعث می‌شود محتوایش در صفحهٔ مقصد نمایش داده شود بی آنکه در آنجا کپی شود.
جُستارهای وابسته
فهرست کوچکی از مقاله‌های دیگر ویکی‌واژه‌ی فارسی که موضوعشان با موضوع مقالهٔ مورد بازدید ارتباط دارد. این فهرست در پایین صفحات مقاله‌ها می‌آید.
زیرعنوان
به تیتر بخش‌های کوچکتر درون هر مقاله گفته می‌شود. به خود این بخش‌ها هم می‌توان زیرعنوان اطلاق کرد.
سه‌برگردان
کاربرانی که در مدت ۲۴ ساعت بیش از سه بار مطلبی را در مقاله‌ای واگردانی کنند شامل تنبیه قطع دسترسی احتمالی از سوی مدیران می‌شوند. به این حالت، قانون سه‌برگردان گفته می‌شود.
فاصلهٔ مَجازی
نیم‌فاصلهٔ کوچکی که دو واژه یا اجزاء یک واژه را کنار هم قرار می‌دهد مثل: فاصلهٔ میان زیست و شناسی در «زیست‌شناسی».
گودال ماسه‌بازی
جایی است که تازه‌کاران ورزیده می‌شوند و پیش کسوت‌ها آزمایش می‌کنند.
مدیاویکی
نرم‌افزار گرداننده ویکی‌واژه و پروژه‌های خواهر آن و همچنین چند پروژه نامرتبط با ویکی‌مدیا.
واگردانی
به برگرداندن نسخهٔ پیشین یک مقاله گفته می‌شود.
ویرایش‌شمار
صفحه شمارنده تعداد ویرایش‌های انجام‌شده توسط کاربران ویکی‌واژه به این نشانی.
ویکی‌نویس
به نویسندگان نوشتارهای ویکی‌واژه می‌گویند.
ویکی‌مدیا
نام کامل: بنگاه بنیاد ویکی‌مدیا.

یک سازمان ناسودبر (غیرانتفاعی) است که یک چارچوب قانونی، مالی و سازمانی برای ویکی‌واژه و پروژه‌های خواهر آن فراهم می‌آورد و سخت‌افزار لازم را در دسترس قرار می‌دهد.


این نوشتار دربارهٔ ویکی‌واژه خُرد است. با گسترش آن به ویکی‌واژه کمک کنید.