پایان دادن

از ویکی‌واژه

فارسی[ویرایش]

حوزه: [مهندسی مخابرات]

  1. متصل کردن خطوط ارتباطی یا خطوط مشترکان به مرکز مخابرات.

منابع[ویرایش]

«پایان دادن» هم‌ارزِ «terminate»؛ منبع: گروه واژه‌گزینی، دفتر اول، فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان، تهران: انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی