پایشگر

از ویکی‌واژه

فارسی[ویرایش]

حوزه: [رایانه و فنّاوری اطلاعات، مهندسی مخابرات]

  1. [رایانه و فنّاوری اطلاعات] دستگاهی برای پاییدن و مشاهدۀ فعالیت‌ها در سامانۀ پردازشی به‌منظور تحلیل‌های بعدی

[مهندسی مخابرات] شخص یا سامانۀ ناظر بر محیط یا صحنه یا دستگاه.

منابع[ویرایش]

«پایشگر» هم‌ارزِ «monitor»؛ منبع: گروه واژه‌گزینی، دفتر اول، فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان، تهران: انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی