پتو

از ویکی‌واژه

فارسی[ویرایش]

(پَ)

اسم[ویرایش]

  1. نوعی روانداز که به جای لحاف به هنگام خواب بر روی کشند.

منابع[ویرایش]

  • فرهنگ لغت معین

(پَ تُ)

اسم[ویرایش]

  1. پرتو؛ موضعی را گویند از کوه و غیر آن که پیوسته آفتاب در آن بتابد؛ م

قید[ویرایش]

پَتُو:خانه رو به آفتاب

  • ٢- نسر، نسار.

منابع[ویرایش]

  • فرهنگ لغت معین
  • محمودزاده، ناهید، گویش تونی(فردوس)، همیاران جوان، ١٣٨۵

برگردان‌ها[ویرایش]

ایتالیایی

اسم[ویرایش]

coperta

انگلیسی
wrap