پرش به محتوا

پروانه

از ویکی‌واژه

فارسی

[ویرایش]

(پَ نِ)

اسم

[ویرایش]
 1. نام عمومی هر یک از تیرة پروانگان جزو ردة حشرات که گونه و اقسام متعدد دارد.
 2. پروانه، جانوری درنده شبیه شغال که به دنبال شیر حرکت می‌کند و بازماندة شکار آن را می‌خورد. سیاه گوش و چاوشی هم گویند.

منابع

[ویرایش]
 • فرهنگ لغت معین

(~.)

 1. اسبابی به صورت چرخ پره دار چرخان یا پنکه مثل پروانة کشتی.

منابع

[ویرایش]
 • فرهنگ لغت معین

(~.)

 1. نوشته‌ای رسمی که به دارندة آن اجازة کار معینی را می‌دهد مثل پروانة وکالت.
 2. جواز، اجازه نامه.
 3. حکم، فرمان پادشاهان.

منابع

[ویرایش]
 • فرهنگ لغت معین

(~.)

 1. دلیل، رهبر.
 2. یکی از گوشه‌های همایون.

منابع

[ویرایش]
 • فرهنگ لغت معین
پروانه

اسم

[ویرایش]
 1. یک فرد از تیره پروانگان جزو رده حشرات که گونه ها و اقسام متعدد دارد.

آوایش

[ویرایش]

[pærvane]

 • /پَروانه/؛ SAMPA: /parvAne

نویسه گردانی

[ویرایش]

برگردان‌ها

[ویرایش]
ایتالیایی

اسم

[ویرایش]

farfalla

اسم

[ویرایش]

licenza

انگلیسی
permit