پشک

از ویکی‌واژه

فارسی[ویرایش]

(پَ)

اسم[ویرایش]

  1. موی مج

عدد[ویرایش]

منابع[ویرایش]

  • فرهنگ لغت معین

(پِ یا پُ)

  1. پشکل، سرگین گاو و گوسفند و شتر و بز و مانند آن.
  2. قرعه‌ای که چند نفر در میان خود برای تقسیم اسباب و اشیاء یا انجام کاری بیندازند.

منابع[ویرایش]

  • فرهنگ لغت معین

(پَ شَ)

اسم[ویرایش]

  1. شبنم، ژاله.

منابع[ویرایش]

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌ها[ویرایش]

انگلیسی
sortition