پله

از ویکی‌واژه

(~.)

اسم[ویرایش]

 1. مایة کم، سرمایة اندک.
 2. موی اطراف

فارسی[ویرایش]

ریشه‌شناسی[ویرایش]

 1. کفة ترازو.
 2. درختی

استعاره[ویرایش]

منابع[ویرایش]

 • فرهنگ لغت معین

(پَ)

اسم[ویرایش]

 1. پول، وجه.

منابع[ویرایش]

 • فرهنگ لغت معین

(پِ لِّ)

 1. هر مرتبه و پایه از نردبان.
 2. هر یک از مجموع پایه‌هایی که برای بالا رفتن از سطح زمین به اطاق یا بام و مانند آن و پایین آمدن از آن سازند

جمع[ویرایش]

 1. پلکان. ؛ ~ برقی سیستم انتقال از یک طبقه به طبقة دیگر توسط برق با سرعتی معادل سرعت انسان. برای استفاده از آن کافی است که روی اولین پله بایستند و در هنگام رسیدن به طبقة بعدی از آن پیاده شود.
 2. کفة ترازو.

منابع[ویرایش]

 • فرهنگ لغت معین

(پَ لِ یا لَ)

اسم[ویرایش]

 1. فله: شیر حیوان نوزاییده ؛ فله، آغوز، زهک.

منابع[ویرایش]

 • فرهنگ لغت معین

برگردان‌ها[ویرایش]

ایتالیایی

اسم[ویرایش]

scala

gradino

اسم[ویرایش]

scalino

انگلیسی
step