پودمان:families/data

از ویکی‌واژه
پرش به ناوبری پرش به جستجو

این پودمان شامل تعاریفی برای همه رمزهای خانواده‌ای زبانی بر ویکی‌واژه است. مدخل‌ها با رمز خانوادگیشان فهرستبندی شده‌اند که معمولا برپایه رمز ISO-639 بوده ولی برخی از آن رمزها مستثنی می‌باشند. این‌ها بر ویکی‌واژه:خانواده‌ها فهرستبندی شده‌اند. اجزای مهم این پودمان که بایستی افزوده شوند بدین گونه‌اند:

خانواده‌های محلی = mw.loadData("پودمان:families")

این تضمین می کند که داده‌ها تنها یک بار در هر صفحه برای هر بار درخواست پودمان مانند پیوند عادی بارگذاری می‌شوند.

مقادیر لازم[ویرایش]

هر ورودی در جدول باید دارای ویژگی‌های زیر باشد:

canonicalName
که به نام "متعارف" از خانواده است. این نام است که در ویکیپدیا و نامهای رده استفاده میشود.

مقادیر گزینه‌ای[ویرایش]

otherNames
که جدولی از همه نام‌هایی است که به این خانواده بانام‌های غیر-متعارف شناخته می‌شود.این فهرست نه تنها شامل مترادفهای خانوادگی، بلکه حاوی نام‌هایی است که به خانواده‌هایی اطلاق می شود که تحت همان گروه قرار می‌گیرند بدون آنکه بعنوان شاخه جداگانه مورد توجه قرار گیرند.
protoLanguage
رمز زبان برای نیا-زبان خانواده؛ یعنی، اجداد مشترک همه زبان ها در خانواده است. اگر این مشخص نشده است،Module:families تلاش خواهد کرد برای ایجاد کد نیازبان با اضافه کردن -pro به رمز خانواده را - مثلا، INE (زبانهای هندو-اروپایی) → INE-PRO (زبان نیا-هندو-اروپایی) - و سپس با استفاده از Module:languages برای بررسی اگر کد معتبر است.
family
برای ابرخانواده‌ای که خانواده زبانی بدان تعلق داشت. اگر وجود داشت
wikidata_item
شناسه مورد ویکی‌پدیا برای خانواده زبانی.

--[=[
  This module contains definitions for all language family codes on Wiktionary.
]=]--

local m = {}

m["aav"] = {
  canonicalName = "Austro-Asiatic",
	otherNames = {"Austroasiatic"},
}

m["aav-ban"] = {
	canonicalName = "Bahnaric",
	family = "aav",
}

m["aav-khm"] = {
	canonicalName = "Khmuic",
	family = "aav",
}

m["aav-nbn"] = {
	canonicalName = "North Bahnaric",
	family = "aav-ban",
}

m["aav-pal"] = {
	canonicalName = "Palaungic",
	family = "aav",
}

m["afa"] = {
	canonicalName = "آفرو-آسیایی",
	otherNames = {"Afroasiatic"},
}

m["alg"] = {
	canonicalName = "Algonquian",
	family = "aql",
}

m["alv"] = {
	canonicalName = "آتلانتو-کنگو",
	family = "nic",
}

m["alv-edo"] = {
	canonicalName = "Edoid",
	family = "alv-von",
}

m["alv-kwa"] = {
	canonicalName = "Kwa",
	family = "alv",
}

m["alv-mbm"] = {
	canonicalName = "Mbum",
	family = "alv-sav",
}

m["alv-sav"] = {
	canonicalName = "Savanna",
	family = "alv",
}

m["alv-sng"] = {
	canonicalName = "Senegambian",
	family = "alv",
}

m["alv-von"] = {
	canonicalName = "Volta-Niger",
	family = "alv",
}

m["apa"] = {
	canonicalName = "Apachean",
	otherNames = {"Southern Athabaskan"},
	family = "ath",
}

m["aqa"] = {
	canonicalName = "Alacalufan",
}

m["aql"] = {
	canonicalName = "Algic",
	otherNames = {"Algonquian-Ritwan", "Algonquian-Wiyot-Yurok"},
}

m["art"] = {
	canonicalName = "constructed",
	otherNames = {"artificial", "planned"},
	family = "qfa-not",
}

m["ath"] = {
	canonicalName = "Athabaskan",
	family = "xnd",
}

m["ath-nor"] = {
	canonicalName = "North Athabaskan",
	otherNames = {"Northern Athabaskan"},
	family = "ath",
}

m["ath-pco"] = {
	canonicalName = "Pacific Coast Athabaskan",
	family = "ath",
}

m["auf"] = {
	canonicalName = "Arauan",
	otherNames = {"Arahuan", "Arauán", "Arawa", "Arawan", "Arawán"},
}

--[=[ Exceptional language and family codes for Australian Aboriginal languages
   can use the prefix "aus-", though "aus" is no longer itself a family code. ]=]--
m["aus-arn"] = {
	canonicalName = "Arnhem",
	otherNames = {"Gunwinyguan", "Macro-Gunwinyguan"},
}

m["aus-bub"] = {
	canonicalName = "Bunuban",
	otherNames = {"Bunaban"},
}

m["aus-cww"] = {
	canonicalName = "Central New South Wales",
	family = "aus-pam",
}

m["aus-dal"] = {
	canonicalName = "Daly",
}

m["aus-dyb"] = {
	canonicalName = "Dyirbalic",
	family = "aus-pam",
}

m["aus-gar"] = {
	canonicalName = "Garawan",
}

m["aus-gun"] = {
	canonicalName = "Gunwinyguan",
	otherNames = {"Gunwingguan"},
	family = "aus-arn",
}

m["aus-kar"] = {
	canonicalName = "Karnic",
	family = "aus-pam",
}

m["aus-nga"] = {
	canonicalName = "Ngayarda",
	family = "aus-psw",
}

m["aus-nyu"] = {
	canonicalName = "Nyulnyulan",
}

m["aus-pam"] = {
	canonicalName = "Pama-Nyungan",
}

m["aus-pmn"] = {
	canonicalName = "Paman",
	family = "aus-pam",
}

m["aus-psw"] = {
	canonicalName = "Southwest Pama-Nyungan",
	family = "aus-pam",
}

m["aus-rnd"] = {
	canonicalName = "Arandic",
	family = "aus-pam",
}

m["aus-tnk"] = {
	canonicalName = "Tangkic",
}

m["aus-wdj"] = {
	canonicalName = "Iwaidjan",
	otherNames = {"Yiwaidjan"},
}

m["aus-yid"] = {
	canonicalName = "Yidinyic",
	family = "aus-pam",
}

m["aus-yol"] = {
	canonicalName = "Yolngu",
	otherNames = {"Yolŋu", "Yolngu Matha"},
	family = "aus-pam",
}

m["aus-yuk"] = {
	canonicalName = "Yuin-Kuric",
	family = "aus-pam",
}

m["awd"] = {
	canonicalName = "Arawakan",
	otherNames = {"Arawak", "Maipurean", "Maipuran"},
}

m["awd-nwk"] = {
	canonicalName = "Nawiki",
	otherNames = {"Newiki"},
	family = "awd",
}

m["awd-taa"] = {
	canonicalName = "Ta-Arawakan",
	otherNames = {"Ta-Arawak", "Ta-Maipurean"},
	family = "awd",
}

m["azc"] = {
	canonicalName = "Uto-Aztecan",
	otherNames = {"Uto-Aztekan"},
}

m["azc-cup"] = {
	canonicalName = "Cupan",
	family = "azc-tak",
}

m["azc-nah"] = {
	canonicalName = "Nahuan",
	otherNames = {"Aztecan"},
	family = "azc",
}

m["azc-num"] = {
	canonicalName = "Numic",
	family = "azc",
}

m["azc-tak"] = {
	canonicalName = "Takic",
	family = "azc",
}

m["azc-trc"] = {
	canonicalName = "Taracahitic",
	otherNames = {"Taracahitan"},
	family = "azc",
}

m["bad"] = {
	canonicalName = "Banda",
	family = "nic-ubg",
}

m["bai"] = {
	canonicalName = "Bamileke",
	family = "nic-grf",
}

m["bat"] = {
	canonicalName = "بالتیک",
	family = "ine-bsl",
}

m["ber"] = {
	canonicalName = "بربر",
	otherNames = {"Tamazight"},
	family = "afa",
}

m["bnt"] = {
	canonicalName = "بانتو",
	family = "nic-bod",
}

m["bnt-ngu"] = {
	canonicalName = "Nguni",
	otherNames = {"Ngoni"},
	family = "bnt",
}

m["btk"] = {
	canonicalName = "Batak",
	family = "poz-nws",
}

--[=[ Exceptional language and family codes for Central American Indian languages
   may use the prefix "cai-", though "cai" is no longer itself a family code. ]=]--

--[=[ Exceptional language and family codes for Caucasian languages can use
   the prefix "cau-", though "cau" is no longer itself a family code. ]=]--

m["cau-abz"] = {
	canonicalName = "Abkhaz-Abaza",
	otherNames = {"Abazgi", "Abkhaz-Tapanta"},
	family = "cau-nwc",
}

m["cau-ava"] = {
	canonicalName = "Avaro-Andian",
	otherNames = {"Avar-Andian", "Avar-Andi", "Avar-Andic", "Andian"},
	family = "cau-nec",
}

m["cau-cir"] = {
	canonicalName = "Circassian",
	otherNames = {"Cherkess"},
	family = "cau-nwc",
}

m["cau-drg"] = {
	canonicalName = "Dargwa",
	otherNames = {"Dargin"},
	family = "cau-nec",
}

m["cau-lzg"] = {
	canonicalName = "لزگیایی",
	otherNames = {"Lezgi", "Lezgian", "Lezgic"},
	family = "cau-nec",
}

m["cau-nkh"] = {
	canonicalName = "Nakh",
	otherNames = {"North-Central Caucasian"},
	family = "cau-nec",
}

m["cau-nec"] = {
	canonicalName = "قفقازی شمال‌شرقی",
	otherNames = {"Dagestanian", "Nakho-Dagestanian", "Caspian"},
	family = "ccn",
}

m["cau-nwc"] = {
	canonicalName = "قفقازی شمال‌غربی",
	otherNames = {"Abkhazo-Adyghean", "Abkhaz-Adyghe", "Pontic"},
	family = "ccn",
}

m["cau-tsz"] = {
	canonicalName = "Tsezian",
	otherNames = {"Tsezic", "Didoic"},
	family = "cau-nec",
}

m["cba"] = {
	canonicalName = "Chibchan",
	family = "qfa-mch", -- or none if Macro-Chibchan is considered undemonstrated
}

m["ccn"] = {
	canonicalName = "قفقازی شمالی",
}

m["ccs"] = {
	canonicalName = "کارتولی",
	otherNames = {"South Caucasian"},
}

m["ccs-gzn"] = {
	canonicalName = "Georgian-Zan",
	otherNames = {"Karto-Zan"},
	family = "ccs",
}

m["ccs-zan"] = {
	canonicalName = "Zan",
	otherNames = {"Zanuri", "Colchian"},
	family = "ccs-gzn",
}

m["cdc"] = {
	canonicalName = "Chadic",
	family = "afa",
}

m["cdc-cbm"] = {
	canonicalName = "Central Chadic",
	otherNames = {"Biu-Mandara"},
	family = "cdc",
}

m["cdc-est"] = {
	canonicalName = "East Chadic",
	family = "cdc",
}

m["cdc-mas"] = {
	canonicalName = "Masa",
	family = "cdc",
}

m["cdc-wst"] = {
	canonicalName = "West Chadic",
	family = "cdc",
}

m["cdd"] = {
	canonicalName = "Caddoan",
}

m["cel"] = {
	canonicalName = "سلتی",
	family = "ine",
}

m["cel-bry"] = {
	canonicalName = "بریتونی",
	family = "cel",
}

m["cel-gae"] = {
	canonicalName = "گویدلیک",
	otherNames = {"Gaelic"},
	family = "cel",
}

m["chi"] = {
	canonicalName = "Chimakuan",
}

m["cmc"] = {
	canonicalName = "Chamic",
	family = "poz-mcm",
}

m["crp"] = {
	canonicalName = "creole or pidgin",
	family = "qfa-not",
}

m["csu"] = {
	canonicalName = "Central Sudanic",
	family = "ssa",
}

m["cus"] = {
	canonicalName = "Cushitic",
	family = "afa",
}

m["day"] = {
	canonicalName = "Land Dayak",
	family = "poz-bop",
}

m["del"] = {
	canonicalName = "Lenape",
	otherNames = {"Delaware"},
	family = "alg",
}

m["dmn"] = {
	canonicalName = "Mande",
	family = "nic",
}

m["dra"] = {
	canonicalName = "دراویدی",
}

m["egx"] = {
	canonicalName = "مصری",
	protoLanguage = "egy",
	family = "afa",
}

m["esx"] = {
	canonicalName = "Eskimo-Aleut",
}

m["esx-esk"] = {
	canonicalName = "اسکیمو",
	family = "esx",
}

m["esx-inu"] = {
	canonicalName = "Inuit",
	family = "esx-esk",
}

m["euq"] = {
	canonicalName = "Vasconic",
}

m["fiu-fin"] = {
	canonicalName = "فلاندی",
	family = "urj",
}

m["gem"] = {
	canonicalName = "ژرمنی",
	family = "ine",
}

m["gme"] = {
	canonicalName = "ژرمنی شرقی",
	family = "gem",
}

m["gmq"] = {
	canonicalName = "ژرمنی شمالی",
	family = "gem",
}

m["gmw"] = {
	canonicalName = "ژرمنی غربی",
	family = "gem",
}

m["gmw-fri"] = {
	canonicalName = "Frisian",
	protoLanguage = "ofs",
	family = "gmw",
}

m["grk"] = {
	canonicalName = "هلنی",
	otherNames = {"Greek"},
	family = "ine",
}

m["hmn"] = {
	canonicalName = "Hmong",
	family = "hmx",
}

m["hmx"] = {
	canonicalName = "Hmong-Mien",
	otherNames = {"Miao-Yao"},
}

m["hmx-mie"] = {
	canonicalName = "Mien",
	family = "hmx",
}

m["hok"] = {
	canonicalName = "Hokan",
}

m["hyx"] = {
	canonicalName = "ارمنی",
	family = "ine",
}

m["iir"] = {
	canonicalName = "هندو-ایرانی",
	family = "ine",
}

m["iir-nur"] = {
	canonicalName = "نورستانی",
	family = "iir",
}

m["ijo"] = {
	canonicalName = "Ijoid",
	family = "nic",
}

m["inc"] = {
	canonicalName = "هندو-آریان",
	otherNames = {"Indic"},
	family = "iir",
}

m["inc-dar"] = {
	canonicalName = "داردیک",
	family = "inc",
}

m["inc-rom"] = {
	canonicalName = "رومانی",
	otherNames = {"Romany", "Gypsy", "Gipsy"},
	protoLanguage = "rom",
	family = "inc",
}

m["ine"] = {
	canonicalName = "هندو-اروپایی",
	otherNames = {"Indo-Germanic"},
}

m["ine-ana"] = {
	canonicalName = "آناتولیایی",
	family = "ine",
}

m["ine-bsl"] = {
	canonicalName = "بالتیک-اسلاوی",
	family = "ine",
}

m["ine-toc"] = {
	canonicalName = "تخاری",
	otherNames = {"Tokharian"},
	family = "ine",
}

m["ira"] = {
	canonicalName = "ایرانی",
	family = "iir",
}

m["ira-eas"] = {
	canonicalName = "ایرانی خاوری",
	family = "ira",
}

m["ira-wes"] = {
	canonicalName = "ایرانی باختری",
	family = "ira",
}

m["iro"] = {
	canonicalName = "Iroquoian",
}

m["itc"] = {
	canonicalName = "ایتالیایی",
	family = "ine",
}

m["jpx"] = {
	canonicalName = "ژاپنی",
	otherNames = {"Japanese", "Japanese-Ryukyuan"},
}

m["jpx-ryu"] = {
	canonicalName = "Ryukyuan",
	family = "jpx",
}

m["kar"] = {
	canonicalName = "Karen",
	family = "tbq",
}

m["kdo"] = {
	canonicalName = "Kordofanian",
	family = "qfa-not",
}

--[=[ Exceptional language and family codes for Khoisan languages can use
   the prefix "khi-", though "khi" is no longer itself a family code. ]=]--

m["khi-kho"] = {
	canonicalName = "Khoe",
	otherNames = {"Kwadi-Khoe", "Central Khoisan"},
}

m["khi-kxa"] = {
	canonicalName = "Kx'a",
	otherNames = {"Kxa", "Ju-ǂHoan"},
}

m["khi-tuu"] = {
	canonicalName = "Tuu",
	otherNames = {"Kwi", "Taa-Kwi", "Southern Khoisan", "Taa-ǃKwi", "Taa-ǃUi", "ǃUi-Taa"},
}

m["kro"] = {
	canonicalName = "Kru",
	family = "nic-bco",
}

m["map"] = {
	canonicalName = "Austronesian",
}

m["map-ata"] = {
	canonicalName = "Atayalic",
	family = "map",
}

m["mkh"] = {
	canonicalName = "Mon-Khmer",
	family = "aav",
}

m["mkh-vie"] = {
	canonicalName = "Vietic",
	family = "mkh",
}

m["mno"] = {
	canonicalName = "Manobo",
	family = "phi",
}

m["mun"] = {
	canonicalName = "Munda",
	family = "aav",
}

m["myn"] = {
	canonicalName = "مایان",
}

--[=[ Exceptional language and family codes for North American Indian languages
   can use the prefix "nai-", though "nai" is no longer itself a family code. ]=]--
m["nai-cat"] = {
	canonicalName = "Catawban",
	family = "nai-sca",
}

m["nai-chu"] = {
	canonicalName = "Chumashan",
}

m["nai-ckn"] = {
	canonicalName = "Chinookan",
}

m["nai-ker"] = {
	canonicalName = "Keresan",
}

m["nai-kta"] = {
	canonicalName = "Kiowa-Tanoan",
}

m["nai-len"] = {
	canonicalName = "Lencan",
	otherNames = {"Lenca"},
}

m["nai-mdu"] = {
	canonicalName = "Maiduan",
}

m["nai-miz"] = {
	canonicalName = "Mixe-Zoquean",
	otherNames = {"Mixe-Zoque"},
}

m["nai-min"] = {
	canonicalName = "Misumalpan",
	otherNames = {"Misuluan", "Misumalpa"},
	family = "qfa-mch",
}

m["nai-mus"] = {
	canonicalName = "Muskogean",
	otherNames = {"Muskhogean"},
}

m["nai-pal"] = {
	canonicalName = "Palaihnihan",
}

m["nai-pom"] = {
	canonicalName = "Pomoan",
	otherNames = {"Pomo", "Kulanapan"},
	family = "hok",
}

m["nai-sca"] = {
	canonicalName = "Siouan-Catawban",
}

m["nai-shp"] = {
	canonicalName = "Sahaptian",
}

m["nai-shs"] = {
	canonicalName = "Shastan",
	family = "hok",
}

m["nai-tot"] = {
	canonicalName = "Totozoquean",
}

m["nai-ttn"] = {
	canonicalName = "Totonacan",
	otherNames = {"Totonac", "Totonac-Tepehua", "Totonacan-Tepehuan"},
}

m["nai-tqn"] = {
	canonicalName = "Tequistlatecan",
	otherNames = {"Tequistlatec", "Chontal", "Chontalan", "Oaxacan Chontal", "Chontal of Oaxaca"},
	family = "hok",
}

m["nai-utn"] = {
	canonicalName = "Utian",
	otherNames = {"Miwok-Costanoan", "Mutsun"},
	family = "nai-you",
}

m["nai-wtq"] = {
	canonicalName = "Wintuan",
	otherNames = {"Wintun"},
}

m["nai-xin"] = {
	canonicalName = "Xincan",
	otherNames = {"Xinca"},
}

m["nai-yok"] = {
	canonicalName = "Yokutsan",
	otherNames = {"Yokuts", "Mariposan", "Mariposa"},
	family = "nai-you",
}

m["nai-you"] = {
	canonicalName = "Yok-Utian",
}

m["nai-yuc"] = {
	canonicalName = "Yuman-Cochimí",
}

m["ngf"] = {
	canonicalName = "Trans-New Guinea",
}

m["ngf-fin"] = {
  canonicalName = "Finisterre",
	family = "ngf",
}

m["ngf-mad"] = {
  canonicalName = "Madang",
	family = "ngf",
}

m["ngf-okk"] = {
	canonicalName = "Ok",
	family = "ngf",
}

m["ngf-sbh"] = {
	canonicalName = "South Bird's Head",
	family = "ngf",
}

m["nic"] = {
	canonicalName = "نیجر-کنگو",
	otherNames = {"Niger-Kordofanian"},
}

m["nic-bco"] = {
	canonicalName = "Benue-Congo",
	family = "nic-vco",
}

m["nic-bod"] = {
	canonicalName = "Bantoid",
	family = "nic-bco",
}

m["nic-grf"] = {
	canonicalName = "Grassfields",
	otherNames = {"Grassfields Bantu", "Wide Grassfields"},
	family = "nic-bod",
}

m["nic-gur"] = {
	canonicalName = "Gur",
	otherNames = {"Voltaic"},
	family = "alv-sav",
}

m["nic-knj"] = {
	canonicalName = "Kainji",
	family = "nic-bco",
}

m["nic-ubg"] = {
	canonicalName = "Ubangian",
	family = "nic-vco", -- or none
}

m["nic-vco"] = {
	canonicalName = "Volta-Congo",
	family = "alv",
}

m["nub"] = {
	canonicalName = "Nubian",
}

m["omq"] = {
	canonicalName = "Oto-Manguean",
}

m["omq-maz"] = {
	canonicalName = "Mazatecan",
	otherNames = {"Mazatec"},
	family = "omq",
}

m["omq-mix"] = {
	canonicalName = "Mixtecan",
	family = "omq",
}

m["omq-tri"] = {
  canonicalName = "Trique",
	otherNames = {"Triqui"},
	family = "omq-mix",
}

m["omq-zap"] = {
	canonicalName = "Zapotecan",
	family = "omq",
}

m["omv"] = {
	canonicalName = "Omotic",
	family = "afa",
}

m["oto"] = {
	canonicalName = "Otomian",
	family = "omq",
}

m["paa"] = {
	canonicalName = "Papuan",
	family = "qfa-not",
}

m["paa-arf"] = {
	canonicalName = "Arafundi",
}

m["paa-iwm"] = {
	canonicalName = "Iwam",
}

m["paa-kag"] = {
	canonicalName = "Kainantu-Goroka",
	family = "ngf",
}

m["paa-lkp"] = {
	canonicalName = "Lakes Plain",
}

m["paa-lsp"] = {
	canonicalName = "Lower Sepik",
	otherNames = {"Nor-Pondo"},
}

m["paa-mai"] = {
	canonicalName = "Mairasi",
}

m["paa-msk"] = {
	canonicalName = "Sko",
	otherNames = {"Skou"},
}

m["paa-ram"] = {
	canonicalName = "Ramu",
}

m["paa-spk"] = {
	canonicalName = "Sepik",
}

m["phi"] = {
	canonicalName = "Philippine",
	family = "poz-bop",
}

m["phi-kal"] = {
	canonicalName = "Kalamian",
	otherNames = {"Calamian"},
	family = "phi",
}

m["plf"] = {
	canonicalName = "Central Malayo-Polynesian",
	family = "poz",
}

m["poz"] = {
	canonicalName = "Malayo-Polynesian",
	family = "map",
}

m["poz-aay"] = {
	canonicalName = "Admiralty Islands",
	family = "poz-oce",
}

m["poz-bnn"] = {
	canonicalName = "North Bornean",
	family = "poz-bop",
}

m["poz-bop"] = {
	canonicalName = "Borneo-Philippines",
	family = "poz",
}

m["poz-bre"] = {
	canonicalName = "East Barito",
	family = "poz-bop",
}

m["poz-brw"] = {
	canonicalName = "West Barito",
	family = "poz-bop",
}

m["poz-btk"] = {
	canonicalName = "Bungku-Tolaki",
	family = "poz-sus",
}

m["poz-cln"] = {
	canonicalName = "New Caledonian",
	family = "poz-occ",
}

m["poz-hce"] = {
	canonicalName = "Halmahera-Cenderawasih",
	family = "pqe",
}

m["poz-kal"] = {
	canonicalName = "Kaili-Pamona",
	family = "poz-sus",
}

m["poz-lgx"] = {
	canonicalName = "Lampungic",
	family = "poz-sus",
}

m["poz-mcm"] = {
	canonicalName = "Malayo-Chamic",
	family = "poz-msa",
}

m["poz-mic"] = {
	canonicalName = "Micronesian",
	family = "poz-occ",
}

m["poz-mly"] = {
	canonicalName = "مالایی",
	family = "poz-mcm",
}

m["poz-msa"] = {
	canonicalName = "Malayo-Sumbawan",
	family = "poz-sus",
}

m["poz-mun"] = {
	canonicalName = "Muna-Buton",
	family = "poz-sus",
}

m["poz-nws"] = {
	canonicalName = "Northwest Sumatran",
	family = "poz-sus",
}

m["poz-occ"] = {
	canonicalName = "Central-Eastern Oceanic",
	family = "poz-oce",
}

m["poz-oce"] = {
	canonicalName = "Oceanic",
	family = "pqe",
}

m["poz-ocw"] = {
	canonicalName = "Western Oceanic",
	family = "poz-oce",
}

m["poz-pol"] = {
	canonicalName = "Polynesian",
	family = "poz-occ",
}

m["poz-san"] = {
	canonicalName = "Sabahan",
	family = "poz-bnn",
}

m["poz-sbj"] = {
	canonicalName = "Sama-Bajaw",
	family = "poz-bop",
}

m["poz-slb"] = {
	canonicalName = "Saluan-Banggai",
	family = "poz-sus",
}

m["poz-sls"] = {
	canonicalName = "Southeast Solomonic",
	family = "poz-occ",
}

m["poz-ssw"] = {
	canonicalName = "South Sulawesi",
	family = "poz-sus",
}

m["poz-sus"] = {
	canonicalName = "Sunda-Sulawesi",
	family = "poz",
}

m["poz-swa"] = {
	canonicalName = "North Sarawakan",
	family = "poz-bnn",
}

m["poz-tot"] = {
	canonicalName = "Tomini-Tolitoli",
	family = "poz-sus",
}

m["poz-vnc"] = {
	canonicalName = "North-Central Vanuatu",
	family = "poz-occ",
}

m["poz-wot"] = {
	canonicalName = "Wotu-Wolio",
	family = "poz-sus",
}

m["pqe"] = {
	canonicalName = "Eastern Malayo-Polynesian",
	family = "poz",
}

m["pqw"] = {
	canonicalName = "Western Malayo-Polynesian",
	family = "poz",
}

m["pra"] = {
	canonicalName = "پراکریت",
	family = "inc",
}

m["qfa-adm"] = {
	canonicalName = "Andamanese",
}

m["qfa-cka"] = {
	canonicalName = "Chukotko-Kamchatkan",
}

m["qfa-dgn"] = {
	canonicalName = "Dogon",
}

m["qfa-dny"] = {
	canonicalName = "Dene-Yeniseian",
	otherNames = {"Dené-Yeniseian"},
}

m["qfa-hur"] = {
	canonicalName = "Hurro-Urartian",
}

m["qfa-iso"] = {
	canonicalName = "isolate",
	family = "qfa-not",
}

m["qfa-kad"] = {
	canonicalName = "Kadu", -- considered either Nilo-Saharan or independent/none
}

m["qfa-kor"] = {
	canonicalName = "کره‌ای",
}

m["qfa-mal"] = {
	canonicalName = "Left May",
}

m["qfa-mch"] = { -- used in both N and S America
	canonicalName = "Macro-Chibchan",
}

m["qfa-mix"] = {
	canonicalName = "mixed",
	family = "qfa-not",
}

m["qfa-not"] = {
	canonicalName = "not a family",
	family = "qfa-not",
}

m["qfa-sub"] = {
	canonicalName = "substrate",
}

m["qfa-tak"] = {
	canonicalName = "Tai-Kadai",
	otherNames = {"Daic", "Kadai", "Kra-Dai"},
}

m["qfa-tap"] = {
	canonicalName = "Timor-Alor-Pantar",
}

m["qfa-tor"] = {
	canonicalName = "Torricelli",
}

m["qfa-tyn"] = {
	canonicalName = "Tyrsenian",
}

m["qfa-yen"] = {
	canonicalName = "Yeniseian",
	otherNames = {"Yeniseic", "Yenisei-Ostyak"},
	family = "qfa-dny",
}

m["qfa-yuk"] = {
	canonicalName = "Yukaghir",
	otherNames = {"Yukagir", "Jukagir"},
}

m["qwe"] = {
	canonicalName = "Quechuan",
}

m["roa"] = {
	canonicalName = "رومانس",
	otherNames = {"Romanic", "Latin", "Neolatin", "Neo-Latin"},
	protoLanguage = "la",
	family = "itc",
}

m["roa-oil"] = {
	canonicalName = "Oïl",
	protoLanguage = "fro",
	family = "roa",
}

--[=[ Exceptional language and family codes for South American Indian languages
   can use the prefix "sai-", though "sai" is no longer itself a family code. ]=]--
m["sai-ara"] = {
	canonicalName = "Araucanian",
}

m["sai-aym"] = {
	canonicalName = "Aymaran",
}

m["sai-bar"] = {
	canonicalName = "Barbacoan",
	otherNames = {"Barbakoan"},
}

m["sai-car"] = {
	canonicalName = "Cariban",
	otherNames = {"Carib"},
}

m["sai-chc"] = {
	canonicalName = "Chocoan",
	otherNames = {"Choco", "Chocó"},
}

m["sai-cho"] = {
	canonicalName = "Chonan",
	otherNames = {"Chon"},
}

m["sai-cpc"] = {
	canonicalName = "Chapacuran",
}

m["sai-crn"] = {
	canonicalName = "Charruan",
	otherNames = {"Charrúan"},
}

m["sai-ctc"] = {
	canonicalName = "Catacaoan",
}

m["sai-guc"] = {
	canonicalName = "Guaicuruan",
	otherNames = {"Guaicurú", "Guaycuruana", "Guaikurú", "Guaycuruano", "Guaykuruan", "Waikurúan"},
}

m["sai-guh"] = {
	canonicalName = "Guahiban",
	otherNames = {"Guahiboan", "Guajiboan", "Wahivoan"},
}

m["sai-hrp"] = {
	canonicalName = "Huarpean",
	otherNames = {"Warpean", "Huarpe", "Warpe"},
}

m["sai-jee"] = {
	canonicalName = "Jê",
	otherNames = {"Gê", "Jean", "Gean", "Jê-Kaingang", "Ye"},
	family = "sai-mje",
}

m["sai-jir"] = {
	canonicalName = "Jirajaran",
	otherNames = {"Hiraháran"},
}

m["sai-jiv"] = {
	canonicalName = "Jivaroan",
	otherNames = {"Hívaro", "Jibaro", "Jibaroan", "Jibaroana", "Jívaro"},
}

m["sai-ktk"] = {
	canonicalName = "Katukinan",
	otherNames = {"Catuquinan"},
}

m["sai-mas"] = {
	canonicalName = "Mascoian",
	otherNames = {"Mascoyan", "Maskoian", "Enlhet-Enenlhet"},
}

m["sai-mgc"] = {
	canonicalName = "Mataco-Guaicuru",
}

m["sai-mje"] = {
	canonicalName = "Macro-Jê",
	otherNames = {"Macro-Gê"},
}

m["sai-mtc"] = {
	canonicalName = "Matacoan",
}

m["sai-mur"] = {
	canonicalName = "Muran",
	otherNames = {"Mura"},
}

m["sai-nmk"] = {
	canonicalName = "Nambikwaran",
	otherNames = {"Nambicuaran", "Nambiquaran", "Nambikuaran"},
}

m["sai-otm"] = {
	canonicalName = "Otomacoan",
	otherNames = {"Otomákoan", "Otomakoan"},
}

m["sai-pan"] = {
	canonicalName = "Panoan",
	otherNames = {"Pano"},
	family = "sai-pat",
}

m["sai-pat"] = {
	canonicalName = "Pano-Tacanan",
	otherNames = {"Pano-Tacana", "Pano-Takana", "Páno-Takána", "Pano-Takánan"},
}

m["sai-tac"] = {
	canonicalName = "Tacanan",
	family = "sai-pat",
}

m["sai-tuc"] = {
	canonicalName = "Tucanoan",
}

m["sai-tyu"] = {
	canonicalName = "Ticuna-Yuri",
}

m["sai-ucp"] = {
	canonicalName = "Uru-Chipaya",
	otherNames = {"Uru-Chipayan"},
}

m["sai-wic"] = {
	canonicalName = "Wichí",
}

m["sai-wit"] = {
	canonicalName = "Witotoan",
	otherNames = {"Huitotoan"},
}

m["sai-ynm"] = {
	canonicalName = "Yanomami",
	otherNames = {"Yanomam", "Shamatari", "Yamomami", "Yanomaman"},
}

m["sai-zam"] = {
	canonicalName = "Zamucoan",
	otherNames = {"Samúkoan"},
}

m["sai-zap"] = {
	canonicalName = "Zaparoan",
	otherNames = {"Záparoan", "Saparoan", "Sáparoan", "Záparo", "Zaparoano", "Zaparoana"},
}

m["sal"] = {
	canonicalName = "Salishan",
}

m["sdv"] = {
	canonicalName = "Eastern Sudanic",
	family = "ssa",
}

m["sem"] = {
	canonicalName = "سامی",
	family = "afa",
}

m["sem-ara"] = {
	canonicalName = "آرامی",
	protoLanguage = "arc",
	family = "sem-nwe",
}

m["sem-arb"] = {
	canonicalName = "عربی",
	protoLanguage = "ar",
	family = "sem-cen",
}

m["sem-can"] = {
	canonicalName = "کنعانی",
	family = "sem-nwe",
}

m["sem-cen"] = {
	canonicalName = "سامی مرکزی",
	family = "sem-wes",
}

m["sem-eas"] = {
	canonicalName = "سامی شرقی",
	family = "sem",
}

m["sem-eth"] = {
	canonicalName = "سامی حبشی",
	otherNames = {"Afro-Semitic", "Ethiopian", "Ethiopic", "Ethiosemitic"},
	family = "sem-sou",
}

m["sem-nwe"] = {
	canonicalName = "سامی شمال‌غربی",
	family = "sem-cen",
}

m["sem-osa"] = {
	canonicalName = "عربی کهن جنوبی",
	otherNames = {"Epigraphic South Arabian", "Sayhadic"},
	family = "sem-sou",
}

m["sem-sar"] = {
	canonicalName = "عربی جنوبی",
	otherNames = {"Modern South Arabian"},
	family = "sem-sou",
}

m["sem-sou"] = {
	canonicalName = "سامی جنوبی",
	family = "sem-wes",
}

m["sem-wes"] = {
	canonicalName = "سامی غربی",
	family = "sem",
}

m["sgn"] = {
	canonicalName = "sign",
	family = "qfa-not",
}

m["sgn-fsl"] = {
	canonicalName = "French Sign Languages",
	family = "sgn",
}

m["sgn-gsl"] = {
	canonicalName = "German Sign Languages",
	family = "sgn",
}

m["sgn-jsl"] = {
	canonicalName = "Japanese Sign Languages",
	family = "sgn",
}

m["sio"] = {
	canonicalName = "Siouan",
	family = "nai-sca",
}

m["sit"] = {
	canonicalName = "چینی-تبتی",
}

m["sit-qia"] = {
	canonicalName = "Qiangic",
	family = "sit",
}

m["sit-tan"] = {
	canonicalName = "Tani",
	family = "sit",
}

m["sla"] = {
	canonicalName = "اسلاوی",
	otherNames = {"Slavonic"},
	family = "ine-bsl",
}

m["smi"] = {
	canonicalName = "سامی",
	otherNames = {"Saami", "Samic", "Saamic"},
	family = "urj",
}

m["son"] = {
	canonicalName = "Songhai",
	otherNames = {"Songhay"},
	family = "ssa",
}

m["sqj"] = {
	canonicalName = "آلبانیایی",
	family = "ine",
}

m["ssa"] = {
	canonicalName = "Nilo-Saharan", -- possibly not a genetic grouping
}

m["ssa-fur"] = {
	canonicalName = "Fur",
	family = "ssa",
}

m["ssa-sah"] = {
	canonicalName = "Saharan",
	family = "ssa",
}

m["syd"] = {
	canonicalName = "Samoyedic",
	otherNames = {"Samoyed", "Samodeic"},
	family = "urj",
}

m["tai"] = {
	canonicalName = "Tai",
	family = "qfa-tak",
}

m["tai-nor"] = {
	canonicalName = "Northern Tai",
	family = "tai",
}

m["tai-cen"] = {
	canonicalName = "Central Tai",
	family = "tai",
}

m["tai-swe"] = {
	canonicalName = "Southwestern Tai",
	family = "tai",
}

m["tbq"] = {
	canonicalName = "Tibeto-Burman",
	family = "sit",
}

m["tbq-brm"] = {
	canonicalName = "Burmish",
	family = "tbq",
}

m["tbq-kuk"] = {
	canonicalName = "Kukish",
	family = "tbq",
}

m["tbq-lol"] = {
	canonicalName = "Loloish",
	family = "tbq",
}

m["trk"] = {
	canonicalName = "ترکی",
}

m["trk-kip"] = {
	canonicalName = "قپچاق",
	otherNames = {"Kypchak", "Qypchaq", "Northwestern Turkic"},
	protoLanguage = "qwm",
	family = "trk",
}

m["trk-ogr"] = {
	canonicalName = "اغوز",
	otherNames = {"Lir-Turkic", "r-Turkic"},
	family = "trk",
}

m["trk-ogz"] = {
	canonicalName = "اغوز",
	otherNames = {"Southwestern Turkic"},
	family = "trk",
}

m["tup"] = {
	canonicalName = "Tupian",
	otherNames = {"Tupi"},
}

m["tup-gua"] = {
	canonicalName = "Tupi-Guarani",
	otherNames = {"Tupí-Guaraní"},
	family = "tup",
}

m["tut"] = {
	canonicalName = "آلتایی",
}

m["tuw"] = {
	canonicalName = "Tungusic",
	otherNames = {"Manchu-Tungus", "Tungus"},
}

m["urj"] = {
	canonicalName = "اورالی",
	otherNames = {"Finno-Ugric"},
}

m["urj-mdv"] = {
	canonicalName = "Mordvinic",
	family = "urj",
}

m["urj-prm"] = {
	canonicalName = "Permic",
	family = "urj",
}

m["urj-ugr"] = {
	canonicalName = "Ugric",
	family = "urj",
}

m["wak"] = {
	canonicalName = "Wakashan",
}

m["wen"] = {
	canonicalName = "صربی",
	otherNames = {"Lusatian", "Wendish"},
	family = "zlw",
}

m["xgn"] = {
	canonicalName = "مغولی",
	otherNames = {"Mongolian"},
}

m["xnd"] = {
	canonicalName = "Na-Dene",
	otherNames = {"Na-Dené"},
	family = "qfa-dny",
}

m["ypk"] = {
	canonicalName = "Yupik",
	otherNames = {"Yup'ik", "Yuit"},
	family = "esx-esk",
}

m["zhx"] = {
	canonicalName = "چینی",
	otherNames = {"Chinese"},
	protoLanguage = "och",
	family = "sit",
}

m["zle"] = {
	canonicalName = "اسلاوی شرقی",
	protoLanguage = "orv",
	family = "sla",
}

m["zls"] = {
	canonicalName = "اسلاوی جنوبی",
	family = "sla",
}

m["zlw"] = {
	canonicalName = "اسلاوی غربی",
	family = "sla",
}

m["znd"] = {
	canonicalName = "Zande",
}

return m