پیوست:الفبای پشتو

از ویکی‌واژه
پرش به ناوبری پرش به جستجو

الفبای پشتو

  1. الفبای پشتو ۴۴ حرف دارد.
ا، ب، پ، ت، ټ، ث، ج، ځ، چ، څ، ح، خ، د،ذ،ډ، ر، ړ، ز، ژ، ږ، س، ش، ښ، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، ف، ق، ك، ګ، ل، م، ن، ڼ، و، ه، ۀ، ي، ې، ى، ۍ