پیوست:ضرب المثل‌هایی که با حرف ب آغاز می‌شوند

از ویکی‌واژه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 • با آل علی هر که در افتاد، ور افتاد.
 • با اون زبون خوشت، با پول زیادت، یا با راه نزدیکت.
 • با این ریش میخواهی بری تجریش؟
 • با پا راه بری کفش پاره میشه، با سر کلاه.
 • با خوردن سیرشدی با لیسیدن نمیشی.
 • باد آورده را باد میبرد.
 • با دست پس میزنه، با پا پیش میکشه.
 • بادنجان بم آفت ندارد.
 • بارون آمد، ترکها بهم رفت.
 • بار کج به منزل نمیرسد.
 • با رمال شاعر است، با شاعر رمال، با هر دو هیچکدام با هرهیچکدام هر دو.
 • بازی اشکنک داره، سر شکستنک داره.
 • بازی بازی، با ریش بابا هم بازی.
 • با سیلی صورت خودشو سرخ نگه‌میداره.
 • با کدخدا بساز، ده را بچاپ.
 • با گرگ دنبه میخوره، با چوپان گریه میکنه.
 • بالابالا‌ها جاش نیست، پائین پائین‌ها راش نیست.
 • بالاتو دیدیم، پائینتم دیدیم.
 • با مردم زمانه سلامی و والسلام.
 • تا گفته‌ای غلام توام، میفروشنت.
 • با نردبان به آسمون نمیشه رفت.
 • با همین پرو پاچین، میخواهی بری چین و ماچین؟
 • باید گذاشت در کوزه آبش را خورد.
 • با یکدست دو هندوانه نمیشود برداشت.
 • با یک گل بهار نمیشه.
 • به اشتهای مردم نمیشود نان خورد.
 • به بهلول گفتند ریش تو بهتره یا دم سگ؟ گفت اگر از پل جستم ریش من و گرنه دم سگ.
 • بجای شمع کافوری چراغ نفت میسوزد.
 • بچه سر پیری زنگوله پای تابوته.
 • بچه سر راهی برداشتم پسرم بشه، شوهرم شد.
 • بخور و بخواب کار منه، خدا نگهدار منه.
 • بد بخت اگر مسجد آدینه بسازد --- یا طاق فرود آید، یا قبله کج آید.
 • به درویشه گفتند بساطتو جمع کن، دستشو گذاشت در دهنش.
 • بدعای گربه کوره بارون نمیاد.
 • بدهکار رو که رو بدی طلبکار میشه.
 • برادران جنگ کنند، ابلهان باورکنند.
 • برادر پشت، برادر زاده هم پشت.
 • خواهر زاده را با زر بخر با سنگ بکش.
 • برادری بجا، بزغاله یکی هفت صنار.
 • برای کسی بمیر که برات تب کنه.
 • برای همه مادره، برای ما زن بابا.
 • برای یک بی‌نماز، در مسجد‌و نمی‌بندند.
 • برای یه دستمال قیصریه رو آتیش میزنه.
 • بر عکس نهند نام زنگی کافور.
 • به روباهه گفتند: شاهدت کیه؟ گفت: دمبم.
 • بزبون خوش مار از سوراخ در میاد.
 • بزک نمیر بهار میاد --- کنبزه با خیار میاد.
 • بز گر از سر چشمه آب میخوره.
 • به شتره گفتند: شاشت از پسه، گفت : چه چیزم مثل همه کسه؟
 • به شتر مرغ گفتند: بار ببر، گفت: مرغم، گفتند: بپر، گفت: شترم.
 • بعد از چهل سال گدایی، شب جمعه را گم کرده.
 • بعد از هفت کره، ادعای بکارت.
 • بقاطر گفتند: بابات کیه؟ گفت: آقادائیم اسبه.
 • به کیشی آمدند به فیشی رفتند.
 • به گربه گفتند: گهت درمونه، خاک پاشید روش.
 • به کچله گفتند: چرا زلف نمیزاری؟ گفت: من از این قرتی گیریها خوشم نمیاد.
 • به کک بنده که رقاص خداست.
 • بگو نبین، چشممو هم میگذارم، بگو نشنو در گوشمو میگیرم، اما اگر بگی نفهمم،

نمیتونم.

 • بگیر و ببند بده دست پهلوون.
 • بلبل هفت تا بچه میزاره، شیش تاش سسکه، یکیش بلبل.
 • بمالت نناز که بیک شب بنده، به حسنت نناز که بیک تب بنده.
 • بماه میگه تو در نیا من در میام.
 • بمرغشان کیش نمیشه گفت.
 • بمرگ میگیره تا به تب راضی بشه.
 • بوجار لنجونه از هر طرف باد بیاد، بادش میده.
 • بهر کجا که روی آسمان همین رنگه.
 • به یکی گفتند: سرکه هفت ساله داری؟ گفت: دارم و نمیدم، گفتند: چرا؟ گفت: اگر

میدادم هفت ساله نمیشد.

 • به یکی گفتند: بابات از گرسنگی مُرد. گفت: داشت و نخورد؟
 • بمیر و بدم.
 • به گاو و گوسفند کسی کاری نداره.
 • بیله دیگ، بیله چغندر.