کائوچو

از ویکی‌واژه

(ئُ)

فارسی[ویرایش]

ریشه‌شناسی[ویرایش]

اسم[ویرایش]

  1. شیره‌ای است که از تنة درخت هوآبرازیلینسیس که از گیاهان تیرة فرفیون است به دست می‌آید. شیرة این درخت را هنگامی که گرم کنند، کائوچوی خام فراهم می‌شود و آن جسم نرمی است که در صنعت برای ساختن اشیاء مختلف به کار می‌رود.

منابع[ویرایش]

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌ها[ویرایش]

انگلیسی
rubber